דצמבר 21st, 2011

סנסנים

ענפי עץ התמר. הענפים הדקים המחזיקים את פירות התמר. ישנם זנים רבים של עצי תמר, מרביתם גדלים בעמק בית שאן חלקם בערבה.
קטיף התמר הנקרא גדיד מתבצע בחודשים ספטמבר אוקטובר. חלק מהפירות נמכרים עם הסנסנים ובמרביתם מופרד הפרי מסנסניו. אשכול הפרי המחובר לעץ נקרא: ידה. ולכל זן של פרי ישנן ידות שונות, בעוביין ובאורך סנסניהם. למלאכת הקליעה נעדיף להשתמש בזן אשר סנסניו ארוכים יותר בהשוואה ליתר ונקרא אמרי. אולם כאמור כל זן אחר יתאים אף הוא.