דצמבר 21st, 2011

אלת המסטיק

שיח הגדל בחורש הטבעי ברחבי הארץ, ענפיו חומים/אדמדמים. ועליו ירוקים וקטנים.
מדגימה בנחל דלוע קלוע