דצמבר 21st, 2011

לולבים

את הלולבים אוספים בזמן הגדיד, או מן הסוכות לאחר השימוש בהם במועד החג. מניחים להם להתייבש. מן הלולבים קולעים בשיטת ליפוף עתיקה, שיטה תימנית, סלסלות שונות וגם בשילוב עם דלעות (מוצר הנקרא אצל סלימה: דלוע קלוע). במרוקו משתמשים בלולבים לקליעת מחצלות, חבלים, וסלים.

סלסלות מלולב