ינואר 26th, 2012

רימון

עץ תרבותי נשיר ממשפחת הרימוניים, נפוץ בארצות אגן הים התיכון. העץ מניב משנתו השלישית והפרי מכיל מאות גרגרים עסיסיים, נאכל ונסחר באופן נרחב מתקופת העת העתיקה הודות לחיי המדף הארוכים שלו, לטעמו ולסגולות הרפואיות שמיוחסות לו.
הרימון מוזכר רבות במקורות, בשיר השירים בלבד מוזכר שש פעמים. הממצאים הארכאולוגים הרבים בארץ מאשרים את היותו חשוב בתקופה הקדומה.
במיתולוגיה היוונית הרימון מקושר לפרספונה, מלכת החיים והמוות.
בשל יופיו של הרימון וערכו הסמלי, נעשה שימוש רב בצורתו לקישוט בבנייה, במטבעות, בכדי חרס וכלים אחרים. הרימון מעטר את ארונות הקודש בבתי הכנסת, את הפרוכת וחפצי יודאיקה, הוא גם מוזכר בקישוט גלימתו של אהרון הכהן הגדול ובעמודי בית המקדש.
בתרבות היהודית מסמל הרימון: ברכה, שפע, יופי וחוכמה.
המשלת עץ הרימון לעם ישראל:
"כפלח הרימון רקתך" אומר ריש לקיש: יש לקרוא מלשון ריקתך ומכאן להבין שאפילו ריקנין שבך מלאים מצוות כרימון" (עירובין י"ט).
עץ הרימון כחומר גלם בקליעה:
1. בקליפות הרימון (המיובשות) אני משתמשת לצביעת נצרים, לולבים ובדים.
2. מ"חזירי"/חוטרי העץ (ראה הסבר תחת: הזית כחומר גלם בקליעה) קולעים מקלעות יפהפיות. להבדיל מהזית בו יש להסיר את העלים הרכים, לרימון קוצים ארוכים וחדים על כל ענף. אותן יש להוריד עם מזמרה ולהסתכן מדי פעם בקבלת "נשיקה" /דקירה).
רימון 3

דצמבר 21st, 2011

רימון

אחד משבעת המינים. העץ/שיח מתבלט בחודש האביב בשיא ליבלובו. עלוותו הצעירה בולטת בצבעה האדום. משתמשים בענפים החדשים הצומחים מן הגזע – החזירים, אך שימו לב, הם דוקרים.